Бехтерська громада
Херсонська область, Скадовський район

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ АПК - 2021

Дата: 11.10.2021 11:48
Кількість переглядів: 150

Поточного року передбачається державна підтримка аграріїв за напрямами:

 •  Здешевлення кредитів
        Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300

   Часткова компенсація відсотків за кредитами надається юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.
Розмір компенсації - 1,5 облікової ставки НБУ, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. Заявки на отримання держпідтримки подаються уповноваженим банкам. 

 • Здешевлення вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва
        Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130

   Компенсація надається юридичним особам та фізичним особампідприємцям на безповоротній основі за придбані нові техніку та обладнання у розмірі 25% їх вартості (без урахування ПДВ).
   Частковому здешевленню підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати на їх придбання були включені до переліку, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
   Заявки на отримання держпідтримки подаються уповноваженим банкам.

 • Підтримка садівництва, виноградарства та хмелярства
        
  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587

   Надається юридичним особам і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.
   Заявки подаються до обласної комісії на:
часткове відшкодування витрат, здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року, у розмірі:
- до 80% вартості (без ПДВ) - придбання садивного матеріалу плодовоягідних культур, винограду та хмелю;
- до 50 % - проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення;
- до 30 % - закупівля техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (далі - техніка, механізми та обладнання) згідно із затвердженим Мінагрополітики переліком такої техніки, механізмів та обладнання.

   Заявки подаються до комісії Мінагрополітики на отримання:
- до 50 % вартості (без урахування ПДВ) суб’єктам господарювання - виробникам плодів, ягід, винограду та хмелю, які провадять сільськогосподарську діяльність з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід, винограду та хмелю на:
  1) нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодово-ягідної продукції;
  2) придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре, виноматеріали після завершення пусконалагоджувальних робіт.

 • Підтримки розвитку фермерських господарств
     Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106

   Отримувачі – фермерські господарства, які мали чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік 20,0 млн. грн, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; господарства які зареєстровані в поточному році, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).
Напрямки:
   1) субсидія на одиницю оброблюваних угідь новоствореним фермерським господарствам - 5,0 тис. грн на 1 га, але не більше 100,0 тис. грн на 1 господарство (заявки подаються до Миколаївського відділення Укрдержфонду);
   2) дотація за утримання корів - 5,0 тис. грн за одну голову (не більше 250,0 тис. грн) за умови утримання від 5 ідентифікованих та зареєстрованих корів (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації);
   3) часткова компенсація витрат пов’язаних із наданням дорадчих послуг (крім новостворених) - 90 % вартості дорадчих послуг, але не більше 10,0 тис. грн на 1 фермерське господарство (заявки подаються до уповноваженого банку);
   4) фінансова підтримка новостворених фермерських господарств у період їх становлення (перші 3 роки) для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг – один раз у сумі, що не перевищує 36,0 тис. грн (заявки подаються до уповноваженого банку).

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 565

   Доплата на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейних фермерських господарств (без статусу юридичної особи) ЄСВ - доплата протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску (заявки подаються до ДПС).

 • Підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції
     Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106

   1) Спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї надається юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей, у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. Максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу (документи подавати до органів місцевого самоврядування);
   2) відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів - надається юридичним особам та фізичним особам-підприємцям незалежно від організаційно-правової форми та форми власності за закуплені ними вітчизняні або імпортовані племінні тварини, бджоли, сперму та ембріони у розмірі – до 80 % вартості (без ПДВ) (заявки подаються до комісії Мінагрополітики);
   3) відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, рибницьких господарства, доїльних залів, підприємств переробки сільськогосподарської продукції - надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям у тому числі сімейним фермерським господарствам у розмірі до 50 % вартості, а сільськогосподарським кооперативам в розмірі до 70 % вартості. (заявки подаються до комісії Мінагрополітики);
   4) компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів - надається тільки тим суб’єктам господарювання, які отримували таку компенсацію у 2018 - 2019 роках у розмірі 25 % обсягу залучених кредитних коштів на період кредитування до 5 років (заявки подаються до уповноваженого банку);
   5) відшкодування вартості об’єктів із зберігання та переробки зерна надається сільськогосподарським товаровиробникам в розмірі до 50 % вартості (заявки подаються до комісії Мінагрополітики).
   6) дотація за утримання кіз та овець - надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям, зокрема сімейним фермерським господарствам, які є власниками кіз та овець, за кожну наявну станом на 1 січня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку кізочку, козематку, ярку, вівцематку в розмірі 1000 гривень за одну голову (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації);
   7) дотація за приріст поголів’я корів – надається суб’єктам господарювання, які є юридичними особами і власниками корів, за кожну наявну прирощену корову власного відтворення, на яку збільшено основне стадо станом на 1 липня поточного року порівняно з наявним поголів’ям корів станом на 1 січня поточного року в розмірі 30 000 гривень за одну голову (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації).

      Нові напрямки державної підтримки, проєкти порядків використання коштів за якими, доопрацьовуються Мінагрополітики:

 • Підтримка виробників картоплі

   Отримувачі – суб’єкти господарювання юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи – підприємці, що провадять діяльність з виробництва картоплі.
Передбачається компенсація витрат на:
   1) придбання насіннєвого матеріалу картоплі вітчизняного та іноземного виробництва категорій базове, сертифіковане у розмірі до 50 відсотків вартості (після проведення ними посадки), але не більше 250 тис. гривень одному одержувачу у рік (заявки приймаються департаментом агропромислового);
   2) придбання обладнання для доробки та передреалізаційної підготовки картоплі у розмірі до 50 відсотків вартості понесених витрат (після завершення монтажних робіт) (заявки приймаються департаментом агропромислового розвитку);
   3) будівництво об’єктів із зберігання картоплі у розмірі до 50 відсотків вартості (заявки подаються до комісії Мінагрополітики).

 • Підтримка виробництва нішевих сільськогосподарських культур (гречка)

   Отримувачі - суб’єкти господарювання – юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні особи – підприємці, що займаються виробництвом зерна гречки. Кошти спрямовуються на:
   1) часткову компенсацію витрат, здійснених на виробництво зерна гречки розмірі до 5000 грн. на 1 гектар, але не більше ніж на 50 гектарів одному одержувачу у рік при зобов’язанні здійснити реалізацію зерна переробному підприємству (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації).

 • Підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоративні землі

   Отримувачі - суб’єктам господарювання, що провадять сільськогосподарську діяльність на зрошуваних землях для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року на:
   1) проведення робіт з відновлення існуючих та/або будівництва нових внутрішньогосподарських зрошувальних систем (канали, трубопроводи нижчого рівня) - у розмірі до 25 відсотків здійснених витрат (після проведення зазначених робіт) (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації);
   2) проведення робіт із будівництва і встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів і засобів краплинного зрошення, необхідних для проведення таких робіт - у розмірі до 25 відсотків здійснених витрат (після завершення монтажних робіт) (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації);
   3) закупівлю техніки, механізмів та обладнання для проведення технологічних операцій у зрошуваному землеробстві згідно із затвердженим Мінекономіки переліком такої техніки, механізмів та обладнання - у розмірі до 25 відсотків їх вартості (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації);
   4) нове будівництво та реконструкцію насосних станцій, водозабірних та водорегулюючих споруд з басейнами-накопичувачами включно - у розмір до 50 відсотків (після завершення пусконалагоджувальних робіт) (заявки подаються до комісії Мінагрополітики);

 • Відшкодування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

   Надається сільськогосподарським товаровиробникам – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям, у яких, внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пошкоджено посіви сільськогосподарських культур.
Дотація надається на 1 гектар пошкоджених посівів, але не більше 50 гектар посівів на одного отримувача (заявки подаються до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації).

 • Підтримка виробників органічної продукції

Отримувачі - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізичні особи – підприємці, які:
   - займаються виробництвом органічної сільськогосподарської продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
   - включені до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.
   Заявки подаються до комісії департаменту за напрямками:
      1) бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь у розмірі 5 тис. грн. на 1 га, але не більше 100 тис. грн на одного оператора;
      2) бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби надається оператору, у власності якого перебуває від 5 корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства, за кожну наявну голову великої рогатої худоби станом на 1 серпня поточного року в розмірі 5 тис. грн за 1 голову;
      3) часткове відшкодування вартості витрат на проведення сертифікації органічного виробництва - 30 відсотків (без урахування ПДВ), але не більше 20 тис. грн на одного суб’єкта господарювання.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь