Бехтерська громада
Херсонська область, Скадовський район

Консультування

Дата: 22.02.2022 10:55
Кількість переглядів: 403

  • Державний стандарт соціальної послуги консультування

 

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання   послуги  консультування застосовувалися  показники якості  послуги консультування,  наведені у додатку 4 Державного стандарту соціальної послуги консультування.

 Використовувалися такі методи оцінки: анкетування клієнтів відділення денного перебування  з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги соціальної послуги консультування, співбесіди, телефонне опитування, аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 33 отримувачі   послуги консультування. Проаналізовано характер  звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За  період проведення оцінки звернень, скарг не зареєстровано.

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

При проведенні внутрішньої  оцінки якості надання послуги  консультування застосовувались показники якості соціальної послуги :адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

 

            Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян  визначено індивідуальні потреби  у  соціальних послугах. Особові справи  (100%)  містять  індивідуальні плани надання  послуги консультування,  що відповідає визначеним  індивідуальним потребам отримувачів  соціальної послуги.   

 

            Результативність: Респондентам були задані запитання : Чи відповідають Вашим потребам послуги, що визначені в договорі та індивідуальному плані надання соціальної послуги? Чи задоволені Ви якістю надання послуг? Чи покращився Ваш психологічний та емоційний стан у процесі надання послуги? Чи виконується індивідуальний план надання соціальної послуги у визначені строки? Чи знаєте Ви свої права та обов’язки як отримувач соціальної послуги (ознайомлені з умовами та порядком отримання послуги)? Чи забезпечується до Вас ввічливе  і гуманне ставлення, дотримання професійних та етичних норм і принципів у роботі з боку працівників терцентру? Чи враховуються Ваші інтереси та потреби під час надання послуги? Чи знаєте Ви куди звернутися  у разі непорозуміння між Вами та працівниками територіального центру?  Згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного,  100% опитаних отритмувачів послуг задоволені  послугою консультування, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів  послуги, позитивними змінами у стані  отримувача   послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли  послуга консультування не надавалась. Скарг із сторони отриумвачів послуг не було, рішення про надання соціальної послуги консультування чи відмову у її наданні приймається терцентром у термін визначені Державним стандартом соціальної послуги консультування.

 

Своєчасність:  рішення про надання  послуги консультування чи відмову у її наданні приймається   начальником відділу соціального захисту населення  у термін  визначений Державним стандартом соціальної послуги консультування - протягом 14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника .

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання   послуги консультування.

Через 30 днів з дня початку надання послуги консультування  проводиться повторне визначення індивідуальних потреб   отримувача соціальної послуги (за потреби) з метою коригування індивідуального плану.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача   послуги   здійснюється  один  раз на рік.

 Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання послуги консультування укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

 

Доступність та відкритість: розташування відділення денного перебування є  вдалим, воно знаходиться в центрі селища із зручним транспортним сполученням.  Кабінет відділення знаходяться на  першому поверсі. При вході в будівлю для осіб з особливими потребами є пандус.

При вході в будівлю оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг . На всіх дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи.

Вся зона надання послуги консультування розташована у  приміщені сільської ради, та відповідає основним засадам зручності для відвідувачів та прозорості роботи відділення.

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно анкетування) та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі  послуги консультування  задоволені роботою територіального центру.

 Працівники  ввічливо  та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків ( п 2.3 Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не виявлено.

 

Професійність:Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації.

Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги»

Всі працівники відділення денного перебування ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку для працівників територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг )    .

Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд.

Від отримувачів соціальних послуг скарг не надходило.

Всі звернення про отримання послуги консультування  задоволені 100%.

Моніторинг якості надання  послуги консультування  здійснюється  один раз на рік.  Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

  Внутрішня оцінка якості надання  послуги консультування визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг  .

РЕЗУЛЬТАТИ

анкетування отримувачів соціальної послуги «консультування»

 

Таблиця 1. Характеристика вибірки.

Характеристики

вибірки

Розподіл характеристик

 

Стать

Чоловік

Жінка

 

8 осіб

23%

27 осіб

77%

 

2. Вік

40-60

61-70

71-80

Більше 80

40-60

61-70

71-80

Більше 80

 

1

3%

1

3%

4

12%

 

 3

 

9%

0

0

6

18%

12

36%

6

18%

 

3.Соціальний статус

Особи з інвалідністю

Літні люди

Особи з інвалідністю

Літні люди

 

2 осіб

6 %

 7

21 %

2 осіб

6 %

22

67 %

 

                                               

Таким чином, в опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від 71 та більше 80 років, вік інших отримувачів становить від 40 до 70 років.

 

Таблиця 2. Рівень освіти

Варіанти  відповідей

Кількість відповідей (у тому числі у%)

Початкова освіта

0 (0 %)

Середня

5 (15 %)

Середня спеціальна

26 (79 %)

 Вища

2 (6 %)

   Більшість підопічних  мають  середньо спеціальну освіту .

 

   Таблиця 3.Чи відповідають Вашим потребам послуги, що визначені в договорі,

   індивідуальному плані надання соціальної послуги догляду вдома  ?

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

  

     Таблиця 4. Задоволені Ви якістю надання послуг?

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

     Таблиця 5.Чи покращився Ваш психологічний та емоційний стан у процесі надання послуги, порівняно з періодом, коли соціальна послуга консультування  не надавалася ?

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

      Відповідно до таблиці у більшості підопічних покращився психологічний та емоційний стан .

   Таблиця 6.  Чи задоволені Ви ставленням до себе соціального робітника ?

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

     

   Таблиця 7. Чи влаштовує Вас перелік послуг, які надає територіальний центр

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

 

    Таблиця  8. Чи знаєте Ви свої права та обов’язки як отримувач соціальної

    послуги  догляду вдома ? 

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

    Таблиця  9. Чи знаєте Ви куди звернутися  у разі непорозуміння між Вами   працівниками територіального центру ?

 

А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

    Таблиця  10. Чи дотримується соціальним праціником періодичність надання соц. послуги консультування ,зазначеної в індивідуальному плані?

 

    А)Так – 33 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

 

 

Висновки анкетування

      В опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від 71 та більше 80 років  .

     Більшість підопічних  мають    середню спеціальну освіту.

     Територіальний центр займається виявленням потенційних клієнтів. Мешканці  Бехтерської ТГ в основному знають  про діяльність територіального центру та його структурні підрозділи. Регулярно на офіційному сайті громади та в соціальних мережах висвітлюють інформацію про діяльність територіального центру.

     Всі підопічні отримують послуги відділення денного перебування, консультації з різних питань, в цілому роботою задоволені  .

  Відповіді на всі питання підтвердили  позитивну оцінку роботи відділення денного перебування.   

 

 

Показники якісні

Від 80% до 100% ( (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

 -

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

 

 

 

Показники кількісні

 

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

 

-

 -

 

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

           

Згідно шкали оцінки  якісних та кількісних показників послуги консультування відповідають  встановленому рівню – «Добре».

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення денного перебування

 територіального центру

 

  • підвищити рівень кваліфікації  працівників відділення протягом 2022 року; за допомогою навчальних семінарів;
  • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення денного перебування в частині забезпечення канцтоварами та ремонту  оргтехніки;
  • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
  • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
  • проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
  • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
  • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
  • переглянути  справи осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення  денного перебування.   

_________________________________________

 

Директор територіального центру                                                                    Олена ШВЕЦЬ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь