Бехтерська громада
Херсонська область, Скадовський район

Звіт про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)

Дата: 22.02.2022 10:57
Кількість переглядів: 150

 

                                                                  Фото без опису

Бехтерська сільська рада

Комунальна установа «Бехтерський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я виконавчого комітету Бехтерської сільської ради

вул.Благодатна 50, с. Бехтери, 75650, тел/факс (05539) 4-25-42,

e-mail: bekhtersktercentr@i.ua код ЄДРПОУ 42788310

 

 

28.01.2022р.

 

 

Звіт

про проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання

соціальних послуг територіальним центром соціального

обслуговування  (надання соціальних послуг)

за   2022 рік

 

      Внутрішню оцінку якості  надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  було проведено з 04 по 28   січня 2022 року.

     Проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг наданих тер. центром здійснюється відповідно до Наказу Мінсоцполітики України № 904 від 27.12.13р «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг».

     Наказом директора  територіального центру від 04 січня 2022 року за № 08  «Про організацію проведення  внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг у територіальному центрі  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) »  затверджені:  порядок проведення  внутрішньої оцінки якості  надання соціальних послуг догляду вдома та консультування; склад комісії з моніторингу та оцінки якості надання  соціальних послуг, план проведення оцінки.

Внутрішньому моніторингу  та оцінці  підлягають:

 • дотримання вимог встановлених у Державному стандарті догляду  вдома, який затверджений  Наказом Мінсоцполітики  від 13.11.2013  № 760 та Наказу Міністерства соціальної політики України від 16 червня 2021 року N335 про зміни до Державного стандарту догляду вдома;
 • дотримання вимог Державного стандарту  консультування , який затверджений наказом Мінсоцполітики від 02.07.2015. № 678.

          Територіальний центр у проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг використовує анкети (опитувальники), які заповнюються отримувачами та надавачами послуг з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальних послуг: догляду вдома, консультування.

 

 

 

 

 • Державний стандарт догляду вдома

 

 При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувались показники якості соціальної послуги : адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність

Територіальний центр використовував такі методи оцінки якості надання: анкетування (опитування) шляхом відвідування підопічних вдома з метою отримання  відгуків стосовно організації послуги догляду вдома, співбесіди.  В опитуванні взяли участь 59 отримувачів  соціальної послуги догляду  вдома. Проаналізовано характер  звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За  період проведення оцінки зареєстровано звернення та скарг не зареєстровано.

Внутрішню оцінку якості соціальної послуги догляду вдома  соціальними робітниками відділення соціальної допомоги вдома  здійснено шляхом самооцінки. В ході опитування участь взяли 10 соціальних робітників, що становить 100%.  За результатами самооцінки 10 (100%) соціальних робітників одержали оцінку «добре».

Оцінка якості соціальних послуг визначається  із застосуванням шкали оцінки якісних  та кількісних показників  якості надання соціальних послуг.

 

   Адресність та індивідуальний підхід: згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (100%). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальної послуги догляду вдома, що відповідає індивідуальним потребам отримувачів соціальної послуги.

 

     Результативність: згідно проведеного опитування,  100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляду вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась.   

 

     Своєчасність: рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймається начальником управління соціального захисту населення у термін визначені Державним стандартом догляду вдома.  Протягом  14 календарних  днів з моменту звернення (подачі заяви)  отримувачем  соціальної послуги або його законного представника приймається рішення про надання чи відмову в наданні соціальної послуги.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома.

Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється перший раз- один раз на півроку далі один раз на рік.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у індивідуальному плані.

    Доступність та відкритість: розташування відділення соціальної допомоги вдома територіального центру є вдалим. Воно знаходиться в центрі села  на першому поверсі, що є зручним для отримувачів соціальних послуг.

     При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. На всіх дверях розташовані таблички з написом назви кабінету / посадової особи/.

      Оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги,  графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт соціальної послуги догляду вдома, картки послуг та інші нормативні документи.

 

    Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу, згідно анкет та Порядку проведення внутрішньої та  зовнішньої оцінки якості соціальних послуг,  отримувачі соціальних послуг задоволені роботою соціальних робітників.

     Працівники територіального центру ввічливо та коректно ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків. 

 

      Професійність: Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства.

  Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників “Випуск 80” “Соціальні послуги”. Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляди. 

        За весь період функціонування теритріального центру від отримувачів соціальних послуг скарг на роботу персоналу  не поступало.

    Всі звернення про отримання соціальної  послуги догляду вдома задоволені 100%.

Внутрішній моніторинг якості надання соціальної послуги  догляду вдома здійснюється  один раз на рік до 31 липня, відповідно законодавства. У 2022 році внутрішній моніторинг проводиться на початку року для того щоб 100% охопити надавачів соціальної послуги, так як влітку починається сезон відпусток.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

  Внутрішня оцінка якості надання  соціальної послуги догляду вдома визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали ).

Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають рівню -“Добре”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ

анкетування отримувачів соціальної послуги «догляду вдома»

Таблиця 1. Характеристика вибірки.

Характеристики

вибірки

Розподіл характеристик

 

Стать

Чоловік

Жінка

 

17 осіб

29%

42 особи

71%

 

2. Вік

40-60

61-70

71-80

Більше 80

40-60

61-70

71-80

Більше 80

 

-

-

6

11%

5

8.5%

6

10%

1

1,5%

16

27%

13

22%

12

20%

 

3.Соціальний статус

 Особи з інвалідністю

Літні люди

Особи з інвалідністю

Літні люди

 

6

10%

11

18.5%

5

8,5%

37

63%

 

                                           

Таким чином, в опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від 61 до 80 років.

 

Таблиця 2. Рівень освіти

Варіанти  відповідей

Кількість відповідей (у тому числі у%)

Початкова освіта

8 ( 13.5%)

Середня

24 (41 %)

Середня спеціальна

22 ( 37%)

 Вища

5 (8.5%)

   Найбільше підопічних  мають  середню та середньо-спеціальну освіту.   

 

   Таблиця 3.Чи відповідають Вашим потребам послуги, що визначені в договорі,

   індивідуальному плані надання соціальної послуги догляду вдома  ?

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

  

     Таблиця 4. Задоволені Ви якістю надання послуг?

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

     Таблиця 5.Чи покращився Ваш психологічний та емоційний стан у процесі

     надання послуги, порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома

     не надавалася ?

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

      Відповідно до таблиці у більшості підопічних покращився психологічний та емоційний стан .

 

   Таблиця 6.  Чи задоволені Ви ставленням до себе соціального робітника ?

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

    Всі підопічні задоволені ставленням соціального робітника.

   

   Таблиця 7. Чи влаштовує Вас перелік послуг, які надає територіальний центр

     соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

 

    Таблиця  8. Чи знаєте Ви свої права та обов’язки як отримувач соціальної

    послуги  догляду вдома ? 

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

  

    Таблиця  9. Чи знаєте Ви куди звернутися  у разі непорозуміння між Вами та

    соціальним робітником, працівниками територіального центру ?

 

А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

 

    Таблиця  10. Чи дотримується соціальним робітником періодичність надання соц. послуги  догляду вдома,зазначеної в індивідуальному плані?

 

    А)Так – 59 осіб (100%)

Б) Ні – 0 осіб (0%)

 

РЕЗУЛЬТАТИ

анкетування  надавачів соціальної послуги догляду вдома

(соціальних робітників)

1.Стать

 

Жінка

Чоловік

2. Вік

20-30

0

0

0

0

31-40

3

30%

0

0

41-50

3

30%

0

0

51-60

3

30%

0

0

Більше 60

1

10%

0

0

    Висновок: усі  соціальні робітники -  це жінки, переважний вік -  від 31 до 60 років. 

   

      1. Рівень освіти

Базова загальна середня

 0(0%)

Неповна вища

0 (0%)

Повна загальна середня

 1 (10%)

 Базова вища

0 (0%)

Професійно-технічна

 6( 60%)

Повна вища

 3 (30%)

     Таким чином,  опитані соціальні робітники мають професійно - технічну   освіту, вищу та повну загальну середню.

 

     2. Стаж роботи в територіальному центрі

до 3 -х років

 4 (40%)

3 -5 років

 1 (10%)

6- 10 років

 3 (30%)

Більше 10 років

 2 (20%)

Серед опитаних робітників  найбільший стаж роботи у територіальному центрі до 3років та від 6 до 10  років. 

 

     3. Оцініть рівень матеріального забезпечення Вашої сім’ї

низький

 0 (0%)

нижче середнього

 0 (0%)

середній

 10 (100%)

високий

 0 (0%)

Рівень матеріального забезпечення сім’ї,  на думку соціальних робітників середній . Отже, рівень заробітної плати у теперішніх складних економічних умовах в  загальному задовольняє наших працівників.

 

    4. Чому Ви обрали  професію соціального робітника?

Хочу допомагати людям

 8 (80%)

Не було іншого вибору

 2 (20%)

Можна непогано  заробити

 0 (0%)

  Соціальні робітники обрали свою професію свідомо, маючи на меті допомагати людям, інша частина  бо не було іншого вибору.

        5. Що з переліченого Вам подобається в своїй роботі?

Можливість спілкування з різними людьми

 9 (90%)

Можливість вільно планувати свій робочий час

 0 (0%)

Можливість вирішення особистих проблем в робочий час

 0 (0%)

Ця робота нескладна

 1 (10%)

 Відповідно 90 % надавачам послуг подобається в роботі можливість спілкування з різними людьми, відвідування різних установ, закладів, набуття в цьому процесі досвіду та знань. Це свідчить про відповідність психологічного настрою працівника обраній професії, адже одна із основних потреб наших підопічних – це можливість спілкування, поділитися чимось своїм наболілим, потаємним. 

 

      6. Чи вважаєте ви, що могли б працювати краще?

Так

   50 (50%)

Ні

   1 (10%)

Не знаю

   4 (40%)

       

        50% соціальних робітників можуть дати самооцінку своїй роботі,  а 40 % опитаних не може  самостійно оцінити ефективність своєї роботи.

 

     7. Що негативно впливає на ефективність Вашої роботи?   

Підопічні проживають у різних частинах села, далеко один від одного

2 (20%)

Психологічна несумісність із завідувачем  відділенням

0  (0%)

Психологічна несумісність з деякими підопічними

2 (20%)

Часта зміна підопічних

1 (10%)

Проблеми зі здоров'ям

3  (30%)

Сімейні проблеми

2 (20%)

 

  Отже, на ефективність роботи найбільше впливають такі фактори: відстань, проблеми зі здоров’ям , сімейні проблеми та психологічна несумісність з деякими підопічними. Вплив таких факторів усунути не просто, оскільки це – специфіка роботи із одинокими особами похилого віку. Необхідно більше уваги приділяти психологічній підготовці працівників.. Відрадно, що жоден респондент не поскаржився на психологічну несумісність із керівництвом , що свідчить про позитивний психологічний клімат у колективі.

 

    8. Назвіть труднощі, з якими доводиться стикатися в роботі?

Відсутність спецодягу

2(20%)

Важка фізична праця

1 (10%)

Недостатнє транспортне сполучення

4 (40%)

Часті психологічні навантаження

3 (30%)

Встановлення доброзичливих відносин з колегами

-

Складні відносини з керівництвом відділення

-

    Основні труднощі з якими стикаються соціальні робітники  - це  відутність спецодягу , психологічні навантаження та недостатнє транспортне сполучення.

 

 

     9. Яким чином Ви добираєтеся до підопічних найчастіше?

Пішки

Велосипедом

2 (20%)

8 (80%)

   

    Таким чином, 80% - 8 соціальних робітникыв добираються до  отримувачів послуг   велосипедом.

 

10. Чи вважаєте Ви за необхідне підвищувати свій професійний рівень. 

так

ні

9 (90%)

1 (10%)

    Отже,  90% соціальних робітникыв вважають за необхідне підвищувати свій професійний рівень, що свідчить про бажання працівників надавати більш якісно послуги, удосконалюватися професійно.

 

    11. Яким чином Ви підвищуєте свій професійний рівень?

Мій наставник-директор

 Самостійно вивчаю спеціальну

літературу

10 (100%)

0(0%)

     

На часі соціальні робітники підвищують свій професійний рівень за допомогою  керівництва територіального центру, регулярно проводяться збори  працівників відділення та спілкування в телефонному режимі.  Запрошуються різні фахівці з інших установ, з метою інформування про питання, що безпосередньо стосуються виконання покладених перед відділенням завдань, вивчаються законодавчі акти щодо надання соціальних послуг та проходить ознайомлення працівників  із змінами у законодавстві. Ця робота проводиться регулярно.  Всі заходи проводить директор територіального центру .

Показники якісні

Від 80%

до 100%(добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

«добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

 «добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома в цілому

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

 

 

 

 

Висновки анкетування

      В опитуванні найбільш активно взяли участь люди похилого віку жіночої статі у віці від  61-80.

     Більшість підопічних  мають  середню освіту та середню спеціальну, інші - початкову і вищу. 

     Працівники відділення – директор та соціальні робітники займаються виявленням потенційних клієнтів (100%), мешканці Бехтерської ТГ в основному знають  про діяльність територіального центру та його структурні підрозділи. Регулярно  ЗМІ висвітлюють інформацію про діяльність територіального центру.

     Всі підопічні отримують послуги відділення соціальної допомоги вдома, консультації з різних питань, в цілому задоволені тим, як працюють соціальні робітники.

     Встановлено, що переважна більшість отримувачів послуг територіального центру, що обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома, розраховують виключно на допомогу соціальних робітників, так як за станом здоров’я не взмозі брати активну участь у забезпеченні своєї життєдіяльності.

  Відповіді на всі питання підтвердили  позитивну оцінку роботи відділення соціальної допомоги вдома територіального центру.

 

 

 

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

 територіального центру

 • підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом 2022 року;
 • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів, тренінгів;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами,спецодягом, господарськими сумками та засобами захисту;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг.
 • регулярно переглядати  справи осіб, які перебувають на обслуговуванні відділення  та проводити  повторне визначення індивідуальних потреб  один раз на рік або за потреби.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

 

                                                              

Директор територіального центру                                                    Олена ШВЕЦЬ.

 

 

                

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь